تماس با ما

پوریا انجمنی (پشتیبانی فنی و مدرس):

تلفن : ۰۹۳۵۱۱۰۱۵۲۷

ایمیل : pooriya_0246@yahoo.com


 

حسن رجبیان (واحد فروش) :

تلفن : ۰۹۳۷۶۰۸۹۴۳۸

ایمیل : h.rajabian2014@gmail.com


 

تلفن ثابت : ۳۲۲۳۲۸۸۴-۰۵۶       و       ۳۲۲۳۴۴۴۰-۰۵۶

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان مدرس – مدرس ۱۷ – پلاک ۵ – گروه آموزشی نیک اندروید