صفحه اصلی نحوه تعویض Workspace

نحوه تعویض Workspace

از منوی فایل روی گزینه switch Workspace کلیک کنید.

4

از منوی فایل گزینه Switch Workspace رو بزنید و در پنجره بعد با استفاده از دکمه Browseمسیر فایل را انتخاب کنید.

5

 

دیدگاه ها بسته شده.